Toen Werd Het Licht - Hillsong Auf Deutsch

As low as $9.00
1 2 3 5 10 20 50

Description

Aanbidding brengt eenheid in het lichaam van Christus. Daardoor vervagen denominale, culturele en geografische grenzen. In de missie van Hillsong staat dat het 'een aanbiddende kerk is waarvan de aanbiddingsnummers zo'n passie voor Christus uitstralen, dat anderen Zijn grootheid en kracht ervaren'. En dat is waar Hillsong om bekend staat. Ze leggen zich er op toe om liederen te laten weerklinken in zowel dorpen en bevolkingsgroepen als grote steden en landen. De nummers zijn ontstaan vanuit het hart van de plaatselijke kerk, zodat ze overal gezongen kunnen worden in plaatselijke kerken, terwijl ze tegelijk ook intiem en vol passie zijn en persoonlijke toewijding en aanbidding stimuleren. Hillsong is een wereldwijde kerk die zich heeft gevestigd in gebieden waar de voertaal vaak geen Engels is. De meertalige projecten van Hillsong zijn een bijproduct van passie en inzet om de meest gezongen Hillsong nummers te vertalen in meerdere talen, om daarmee de impact van deze nummers groter te maken in de landen waar ze gezongen zullen worden. Dit gebeurt in samenwerking met talent vanuit de hele kerk, en vaak in samenwerking met andere internationale aanbiddingsbedieningen. English: Songs of worship unite the body of Christ, breaking down denominational, cultural and geographical barriers. In their mission statement, Hillsong commits to being a “worshipping church whose songs reflect such a passion for Christ that others sense His magnificence and power.”, which has become what Hillsong is renowned as. Committed to having these songs resound through villages and tribes to great cities and nations, these songs have been birthed out of the heart of a local church to be sung in local churches everywhere whilst still being passionately intimate to enhance personal devotion and worship. Hillsong is a global church with many local expressions in territories where the first language is often not English. Utilisng the broad talent across the church, and often partnering with other international worship ministries, the multi-lingual projects are utilised by-product of passion and efforts to bring the most loved Hillsong songs into numerous languages, helping to localize these songs to increase the impact in the local country.

More Information

More Information