รักยิ่งใหญ่ - Hillsong ภาษาไทย

As low as $4.00
1 2 3 5 10 20 50

Description

This project includes songs from Hillsong Music, which have been sung by millions people around the world. With songs such as King of Kings, What A Beautiful name and So Will I (100billion X), we pray these songs, translated in beautiful Thai language, bring passionate worship to the hearts and homes of Thai people. โปรเจ็คนี้เป็นบทเพลงจากฮิลซองมิวสิคที่ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกได้นำไปใช้ร้องนมัสการด้วยบทเพลงเช่นจอมราชา, พระนามช่างงดงาม, และข้าจะทำ (100 พันล้าน), เราอธิษฐานให้บทเพลงเหล่านี้ถูกแปลเป็นภาษาไทยที่ไพเราะและนำการนมัสการด้วยหัวใจเข้าไปสู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน Hillsong is passionate about creating music that resounds from villages and tribes to great cities and nations drawing people to worship the King of Kings.Our prayer is that Thai recordings of these songs through Hillsong in Thai produced partnering with local worship leaders/artists will be a blessing to individuals and churches alike, as they worship Jesus Christ in spirit & in truth. ฮิลซองมีหัวใจเกี่ยวกับการทำเพลงที่จะดังก้องไปทั่วคนทุกชาติทุกภาษาที่จะนำให้คนเข้ามานมัสการองค์จอมราชา คำอธิษฐานของเราคือการทำเพลงฮิลซองเป็นภาษาไทยเพื่อที่จะสามารถรับใช้ร่วมกับผู้นำนมัสการ/นักดนตรีท้องถิ่นเพื่อที่จะเป็นพระ พรให้กับผู้คนและคริสตจักรในประเทศไทยเมื่อพวกเขานมัสการพระเยซูด้วยจิตวิญญาณและความจริง

More Information

More Information